Funksjonsprosjektet

​I Funksjonsprosjektet skal brukergruppene bistå med å kvalitetssikre og videreutvikle de rom som inngår i forprosjektet gjennom å detaljere ut rommene. Brukermedvirkningen skal i denne fasen sikre at det enkelte rom har riktig størrelse og er hensiktmessig utformet i forhold til det arbeidet som skal foregå der. Brukergruppene har en rådgivende funksjon.

Videre skal det utarbeides tilbudsgrunnlag for bygningsmessige og tekniske entrepriser. Oppbemanning av prosjektorganisasjonen vil pågå utover høsten 2017.

For leverandører og entreprenører:

Entrepriseinndeling

Sist oppdatert 27.10.2017