K6501 Tøy- og avfallssug entreprise

Kunngjøringsdato

Entreprise K6501 Tøy- og avfallssug

Doffin-kunngjøring: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-659483  

Anskaffelsen gjelder leveranse av tøy- og avfallssug.
Det skal leveres utstyr for pneumatisk transport av utvalgte avfallsfraksjoner og skittentøy fra alle etasjer i de ulike byggene frem til avfallsentral og tøysentral i plan U1 i akuttbygget (Bygg D).

Leverandøren skal ha totalansvar for prosjektering, leveranser, montasje og igangkjøring av et komplett anlegg.

Søknadsfrist: 16.04.18, kl 12.00
Tilbudsfrist: 01.06.18, kl 12.00

Sist oppdatert 22.03.2018