K2301 og K2302 Fasadeentreprise

Kunngjøringsdato

Entreprise K2301 og K2302 Fasade

Doffin-kunngjøring: https://www.doffin.no/Notice/Details/2018-533082          

Anskaffelsen gjelder leveranse av fasader.

Tilbydere kan inngå tilbud på et eller flere av tilbudene opplistet under:
1. K2301 Ytterfasader
2. K2302 Innerfasader og ringen

Eller

3. K2301 Ytterfasader og K2302 Innerfasader og ringen

Søknadsfrist: 27.03.18, kl 12.00
Tilbudsfrist: 04.05.18, kl 12.00

Kontraktsmodell

Byggherren legger opp til en optimaliseringsfase etter kontraheringen. Grensesnitt mellom råbygg, fasade og tett-tak vil være et viktig punkt for drøftelse i denne fasen.

I optimaliseringsfasen skal entreprenøren i samarbeid med byggherrens prosjekteringsgruppe og andre aktuelle entreprenører bearbeide løsningene med sikte på å finne frem til forbedringer kvalitativt, økonomisk, fremdriftsmessig eller med tanke på HMS mm. Byggherren beslutter om løsninger utviklet i optimaliseringsfasen skal velges, og beholder prosjekteringsansvaret. 

Avtalen er basert på NS8405.

Generell informasjon

Byggene er planlagt med standardisert fasadeelementer. En type for «yttervegg», og en type for atriene/gårdshagene, «innerfasader» og broen som knytter sammen byggene, «ringen».

Råbygg og fasade entreprisene er blant de første som anskaffes fordi samprosjekteringen mellom rådgiver og entreprenør vil ha påvirkning for prosjekteringen av fundamentene.

Sist oppdatert 22.03.2018