K11xx Klargjøring tomt

Kunngjøringsdato

Kontraktsmodell

Sendes ut som beskrevet NS3420 for åpen anbudskonkurranse. Endelig avtale vil bli inngått etter NS8405

Generell informasjon

Entreprisen omfatter rydding og miljøsanering av såkalte «villfyllinger», forsterke/opparbeide eksisterende stier i området for kjøring av anleggsmaskiner, samt rydde sykehustomten.

Sist oppdatert 22.03.2018