K1011 Hovedrigg og –drift

Kunngjøringsdato

Kontraktsmodell

Entreprisen vil bli gjennomført som en begrenset anbudskonkurranse (med prekvalifisering) etter Best Value Procurement metoden (BVP). Endelig avtale vil bli inngått etter NS8407.

Generell informasjon

Det er ønskelig at riggplassen håndteres av en leverandør som får totalansvar for å ivareta helheten, inkludert logistikkplanlegging, tilgangskontroll byggeplass, opplæringsdelen av SHA på byggeplassen og eventuelt utleie av verktøy/maskiner.

Sist oppdatert 22.03.2018