Enstemmig Helse Stavanger-styre velger Ullandhaug

På det ekstraordinære styremøtet i dag er styremedlemmene enige om at det nye sykehuset bygges på Ullandhaug.

Mirjam Klingenberg og Elisabeth Stakkeland
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​Det var bare en sak på agendaen på styremøtet i Helse Stavanger fredag 27. november: prosjekt sykehusutbygging.Styret vil ta sin beslutning på bakgrunn av administrerende direktør i Helse Stavanger, Inger Cathrine Bryne, sin anbefaling som kom fram mandag 23. november. Bryne begrunnet avgjørelsen med at Ullandhaug vil gi mest og best sykehus for pengene - både for pasientene og for de ansatte.

– Dette er en historisk dag med et historisk vedtak. En stor anerkjennelse til administrasjonen og prosjektgruppa som har jobbet framsvært gode og helt nødvendig bakgrunnsmateriale for å ta en riktig og framtidsrettet beslutning, sa Inger Cathrine Bryne etter beslutningen var tatt. 

Grundig gjennomgang før beslutningen
Styreleder Grethe Høiland innledet møtet, før Bryne gjorde rede for sin vurdering av konseptene. Etterpå kom Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for sykehusutbyging, med en presentasjon om kvalitetssikringsrapporten. Så la Bjørn Munthe, økonomi- og finansdirektør i Helse Stavanger, fram den økonomiske rapporten. Og til slutt ble det åpnet for spørsmål fra styret.

Enstemmig styre
Så gikk styret gjennom saken og sakspapirene grundig. Nullalternativet og Stokka-alternativet ble først tatt opp og utelukket. Så tok styret en runde rundt bordet der hver enkelt forklarte sine synspunkt rundt Våland og Ullandhaug - og konklusjonen var til slutt klar: alle ti styremedlemmene går for Ullandhaugkonseptet.

– Jeg er fortrolig med valget som ligger her på Ullandhaug. Dette ser veldig greit ut, sa styremedlem og ansattvalgt, Aud H. Riise, under styremøtet om Ullandhaug-alternativet.

– Jeg er veldig imponert av jobben som er gjort i dette prosjektet av administrasjonen, og støtter valget om Ullandhaug med glede, fortsatte nestleder i styret, Aslaug Mikkelsen.

– Jeg synes det har vært en god prosess. Jeg gleder meg til det videre løpet, og hvis det har samme kvalitet som det har vært til nå, så er jeg sikker på at dette blir bra, avsluttet styreleder Grethe Høiland runden med.

Men flertallet påpekte at det er mindre usikkerhet knyttet til Ullandhaug når første byggetrinn er ferdig. Derfor vil de utvide Brynes innstilling på dette punktet.

Den endelige beslutningen i Helse Vest og helse- og omsorgsdepartementet
Til tross for nok en spennende dag for SUS-framtida - den endelige beslutningen er ikke tatt enda. Først skal styret i Helse Vest RHF beslutte hvilken tomt de mener er det riktige alternativet den 22. desember. Og så overrekker de ansvaret til helse- og omsorgsminister Bent Høie for endelig beslutning. Denne offentliggjøres i midten av januar 2016.

27.11.2015