Diagram, teknisk tegning

Byggetrinn 2

Nytt universitetssjukehus på Ullandhaug bygges i flere trinn. Her kan du se planene for byggetrinn 2.

​I byggetrinn 2 skal vi

 • ​​samle all pasientbehandling på Ullandhaug
 • etablere egnede lokaler for forskning og undervisning i umiddelbar nærhet til den kliniske pasientbehandlingen
 • etablere egnede lokaler for opplæring av pasienter og pårørende

Disse funksjonene skal til Ullandhaug i byggetrinn 2 


 • ​​somatisk poliklinikk og dagbehandling
 • dagkirurgi
 • rehabilitering poliklinikk og døgn
 • resterende medisinsk service (radiologi og laboratorier)
 • resterende ikke-medisinsk service
 • psykisk helsevern voksne
 • psykisk helsevern barn og ungdom
 • kontor, forskning og utdanning


​Framdrift

Byggetrinn 2 av nytt universitetssjukehus på Ullandhaug må mest sannsynlig gjennomføres i flere faser fordi det ikke vil være økonomi til å bygge alt i ett. Et viktig arbeid blir derfor å prioritere en fasevis utbygging, og å vurdere konsekvenser for fagene som kan bli liggende utenfor Ullandhaug i et lengre tidsperspektiv.​​


Sist oppdatert 22.04.2022