Oversikt over avdelinger og fagområder

​I 2024 flyttes all somatisk døgnbehandling, akuttfunksjoner og nødvendig radiologi, laboratoriefunksjoner og støtte- og servicefunksjoner inn i nytt bygg på Ullandhaug. Her venter gode behandlingsarealer med fleksibel bruk.  

Dagbehandling, dagkirurgi og deler av den polikliniske virksomheten innen somatikken blir værende igjen på Våland til senere byggetrinn. Det samme gjelder klinikkene for psykisk helse. Rehabilitering på Lassa er også planlagt at flyttes i senere byggetrinn.​

Byggene henger sammen i en kulvert i underetasjen, og med gangbroer i de to etasjene over – en bro for publikum og en for pasienter og medarbeidere.

Avdelinger og fagområder i byggetrinn 1 ​

illustrasjonsbilde stort med bokstaver.jpg

Bygningene i første byggetrinn, A, B, C og D. Til venstre ligger parkeringshus.

Det er ikke endelig besluttet hvilke aktiviteter som skal være lokalisert i poliklinikkareal i Bygg A, plan 2. Det gjenstår også avklaringer på enkeltrom.

* gjelder aktivitet som støtter inneliggende/øyeblikkelig hjelp, øvrig aktivitet utenfor byggetrinn 1.
​BYGG A
​BYGG B
​BYGG C
​BYGG D
​Underetasje (U1)
​​Underetasje (U1)
​​Underetasje (U1)
​​Underetasje (U1)
​Garderober for ansatte 

Stråleterapi​​
Sterilsentralen
Sykehusapoteket (produksjon)
Obduksjon
Medisinsk teknologi og informatikk
Garderober for ansatte
Varemottak 
Verksted
Sengevask
Garderober for ansatte​

​Garderober for ansatte 
​1. etasje 
​​1. etasje
​1. etasje
​1. etasje 
​Hovedinngang, kafeteria, apotek, publikumsareal, vaktsentral, prestetjeneste, livssynsrom og utreiseareal

 
Poliklinikk og dagbehandling:
Blodprøvepoliklinikk
Lunge*
Infeksjon
Nyre
Karkirurgi
Felles pre-poliklinikk for kirurgiske fag
Rom med dagplasser for tverrfaglig bruk
Obstetrikk*
Gynekologi*
Nevrologi*
Nevrofysiologi
Nevrokirurgi
Oralkirurgi
Immunologi og transfusjonsmedisin
Medisinsk biokjemi
Mikrobiologi
Patologi
Seremonirom

​​Kantine, aula, bibliotek, portørsentral, beredskapsrom, møterom, arbeidsrom
​Poliklinikker barn, skole, klinisk ernæring, terapi (fysioterapi, ergoterapi, logopedi, sosionomtjeneste)
​2. etasje
​2. etasje
​2. etasje
​​2. etasje 
​Skopiavdeling for gastro, lunge og urologi
Kardiologisk poliklinikk*
Hematologisk poliklinikk og dagbehandling
Dialyse 
​​Radiologi
Kardiologisk intervensjon
MR/CT
Nukleærmedisin
​​Akuttmottak (AM)
Skadepoliklinikk
Observasjons- og behandlingsavdelingen (OBA) i akuttmottak
Observasjons- og behandlingsavdeling (OBA)
Kardiologi  i observasjons- og behandlingsavdeling
​3. etasje
​3. etasje
​3. etasje
​3. etasje 
​Fødestuer
Barsel
Intermediær inkl medisinsk intensiv kardiologisk overvåking (MIKO)
Kardiologi ​
Operasjon
Radiologisk intervensjon
Felles molekylærlab 
​Barsel
Nyfødtintensiv
Postoperativ
Intensiv
Barn og ungdom 
​4. etasje 

4. etasje 
​4. etasje
Barsel
Fødestuer
Gynekologi 

​​Diagnostisk post
Endokrinologi
Luftsmitteisolat
Infeksjonsmedisin inkl kontaktsmitte 
​Hematologi
Nyremedisin
Immunologi
5. etasje 

5. etasje 
​5. etasje 
​​Gastrokirurgi
Øre, nese og hals
Oralkirurgi
Øye

Kardiologi
Onkologi 
Palliativ 
​6. etasje 
​​

​6. etasje 
​Karkirurgi
Ortopedi
Plastkirurgi
Urologi
Bryst-endokrinkirurgi

Lungemedisin

​7. etasje 
​​Nevrologi med slagenhet
Nevrokirurgi
Ortopedi

​8. etasje 


​Gastromedisin 
Geriatri 


 

 


 


 


  


 

 
Sist oppdatert 29.06.2023