Utenlandske arbeidstakere

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Sykehuset arbeider for å knytte til seg de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle skal trives og yte sitt beste.

In English: Employment and training

Det stilles samme krav til utenlandske og norske medarbeidere:

  • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Har du et annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må du minimum ha bestått Bergenstesten eller en annen norsktest på B2 nivå. Legg ved dokumentasjon i søknaden. Hvis du allerede er fast ansatt på sykehuset kan en i spesielle tilfeller fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
  • Du må kunne vise fram norsk​ autorisasjon i stillinger der ​dette er et krav.
  • Du må vise politiattest i stillinger der dette er et krav, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede.
  • Du må ha riktig dokumentasjon på vaksinasjon​.

Lenker og tips til nyansatte med EU/EØS/EFTA-borgerskap (pdf).

Nyttige lenker

Sist oppdatert 28.05.2024