Klima og miljø: Grønt sykehus

Helse Stavanger HF skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehuset. Vi er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

Hovedrevisjonen ble gjennomført i 2017. Ny hovedrevisjon gjennomføres i mai 2023. 

Redusere CO2 utslippet med 40 prosent innen 2030. 
Langsiktig mål: Klimanøytralt innen 2045
​Delmål
  • ​Redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner
  • Andel produkter uten med helse- og miljøskadelige stoffer skal være 75 prosent
  • Redusere energiforbruket med 20 prosent og øke gjenvinningskraft
  • Andel polikliniske konsultasjoner over video og telefon skal være minimum 20 prosent
  • Matavfall reduseres med 50 prosent
  • Fossilfri virksomhet innen 2030 og redusert reisevirksomhet for medarbeidere 
  • Miljøbevisste medarbeidere i alle enheter 

Yngve Urskar Mathisen
Klima- og miljørådgiver,
sikkerhetsrådgiver for farlig gods og farlig avfall
Send e-post 


Du finner også informasjon om grønt sykehus under "om oss". 

Sist oppdatert 04.05.2023