Stopp av TKI-behandling ved kronisk myelogen leukemi

Kronisk myelogen leukemi (KML) behandles ofte med tyrosin kinasehemmere (TKI). Vi undersøker varigheten av effekten når TKI-behandlingen stoppes.

Om studien

Med denne studien kan trolig flere klare å slutte med TKI behandling uten risiko for tilbakefall. Dermed slipper man langtidsbivirkninger som TKI behandlingen kan medføre. Allikevel vil nok noen pasienter få tilbakefall. Forhåpentligvis vil kunnskapen vår bli bedre etterhvert slik at vi på forhånd kan si hvem som kan, eller ikke kan, avslutte behandlingen uten å løpe risiko for tilbakefall.
Noen pasienter har opplevd bivirkninger etter at de stoppet behandlingen med TKI. De vanligste plagene ved stopp av behandling er plager fra muskler og skjelett.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.01.2017

Hvem kan delta?

Denne studien retter seg mot deg som tidligere har forsøkt å stoppe behandlingen med TKI, men som da fikk tilbakefall av sykdommen. For å bli vurdert for å delta, må du ha diagnosen KML og blitt behandlet med TKI. Andre kriterier er varighet og effekt av behandling med TKI og informasjon om det første stoppforsøket med TKI.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Studien er todelt med en toårig behandlingsdel med medikamentet Sprycel (dasatinib) og deretter et forsøk på å stoppe behandlingen.

Før du blir med i studien blir du undersøkt. På gitte tidspunkter gjennom hele studieperioden blir det tatt ekstra blodprøver til forskning på sykdommen. Du vil også bli bedt om å fylle ut spørreskjemaer.

Når behandlingen stoppes blir du fulgt opp regelmessig med blodprøver for å kunne oppdage tegn på tilbakefall så tidlig som mulig. Ved tilbakefall må du igjen begynne med samme behandling som du brukte før du ble med i studien.

Vær oppmerksom

Noen pasienter har opplevd bivirkninger etter at de stoppet behandlingen med TKI. De vanligste plagene ved stopp av behandling er plager fra muskler og skjelett.

Kontaktinformasjon

Overlege Waleed Majeed ved avdeling for blod-og kreftsykdommer ved Stavanger universitetssjukehus.
Telefonnummer: 51 51 80 00

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen
  • St. Olavs Hospital
  • Oslo universitetssykehus