Naturalstudien

Sammenligning av delbryst strålebehandling og ingen strålebehandling etter brystbevarende operasjon

Vi skal undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Om studien

Hensikten med denne studien er å undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall uten at risiko for tilbakefall i det opererte brystet blir uakseptabelt høy sammenlignet med standard behandling, som innebærer 15 strålebehandlinger mot den delen av brystet der brystkreften lå. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Vitenskapelig tittel

Natural studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Kvinner over 60 år som etter etablerte kriterier vurderes å ha svært lav risiko for tilbakefall etter brystbevarende operasjon for brystkreft kan delta.

Hva innebærer studien?

Risikoen for bivirkninger etter delbryst strålebehandling er relativt liten, men det kan være en fordel å unngå bestråling. Det gir mulighet for å komme raskere i form etter kreftbehandling, mer tid til samvær med familie og venner og mulighet til å komme raskere tilbake i jobb der dette er relevant.

Deltakelse i studien vil medføre en eller to ekstra kontroller i strålebehandlingstiden og kan innebære at du må bruke litt ekstra tid ved de senere kontrollene. Du vil da få en ekstra grundig gjennomgang av dine eventuelle plager.

Dersom du etter å ha mottatt informasjon av lege velger å delta i studien vil du bli bedt om å undertegne en samtykkeerklæring før det blir avgjort ved randomisering (loddtrekning) hvilken behandling du skal få.

Det randomiseres / trekkes lodd mellom:

 • Delbryst strålebehandling: 40 Gy fordelt på 15 strålebehandlinger over tre uker
 • Ingen strålebehandling
 • Om du ønsker å delta i studien vil du bli fulgt opp med ekstra kontroller i avdelingen i årene etter behandlingen.

Oppfølgingen innebærer:

 • Mammografi hvert år i 10 år etter behandlingen.
 • Kontroll med undersøkelse og vurdering av eventuelle bivirkninger i årene 1, 2, 3, 4, 5 og 10 etter behandlingen.
 • Det vil bli tatt bilder av brystene dine.
 • Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema med blant annet spørsmål om din egen vurdering av ditt utseende, funksjonsnivå og lignende

Kontaktinformasjon

Interesse for deltakelse i studien kan meldes behandlende lege (kirurg eller kreftlege) som så vil kontakte studieansvarlig lege, Ingvil Mjaaland, overlege, Stavanger Universitetssykehus, telefon: 5151 9043

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Sørlandet sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Møre og Romsdal
 • Nordlandssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge