Naturalstudien

Sammenligning av delbryst strålebehandling og ingen strålebehandling etter brystbevarende operasjon

Vi skal undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Om studien

Hensikten med denne studien er å undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall uten at risiko for tilbakefall i det opererte brystet blir uakseptabelt høy sammenlignet med standard behandling, som innebærer 15 strålebehandlinger mot den delen av brystet der brystkreften lå. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Vitenskapelig tittel

Natural studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2019 fram til 01.05.2024

Hvem kan delta?

Kvinner over 60 år som etter etablerte kriterier vurderes å ha svært lav risiko for tilbakefall etter brystbevarende operasjon for brystkreft kan delta.

Hva innebærer studien?

Risikoen for bivirkninger etter delbryst strålebehandling er relativt liten, men det kan være en fordel å unngå bestråling. Det gir mulighet for å komme raskere i form etter kreftbehandling, mer tid til samvær med familie og venner og mulighet til å komme raskere tilbake i jobb der dette er relevant.

Deltakelse i studien vil medføre en eller to ekstra kontroller i strålebehandlingstiden og kan innebære at du må bruke litt ekstra tid ved de senere kontrollene. Du vil da få en ekstra grundig gjennomgang av dine eventuelle plager.

Dersom du etter å ha mottatt informasjon av lege velger å delta i studien vil du bli bedt om å undertegne en samtykkeerklæring før det blir avgjort ved randomisering (loddtrekning) hvilken behandling du skal få.

Det randomiseres / trekkes lodd mellom:

 • Delbryst strålebehandling: 40 Gy fordelt på 15 strålebehandlinger over tre uker
 • Ingen strålebehandling
 • Om du ønsker å delta i studien vil du bli fulgt opp med ekstra kontroller i avdelingen i årene etter behandlingen.

Oppfølgingen innebærer:

 • Mammografi hvert år i 10 år etter behandlingen.
 • Kontroll med undersøkelse og vurdering av eventuelle bivirkninger i årene 1, 2, 3, 4, 5 og 10 etter behandlingen.
 • Det vil bli tatt bilder av brystene dine.
 • Du vil bli bedt om å fylle ut spørreskjema med blant annet spørsmål om din egen vurdering av ditt utseende, funksjonsnivå og lignende

Kontaktinformasjon

Interesse for deltakelse i studien kan meldes behandlende lege (kirurg eller kreftlege) som så vil kontakte studieansvarlig lege, Ingvil Mjaaland, overlege, Stavanger Universitetssykehus, telefon: 5151 9043

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Sørlandet sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Helse Bergen
 • Helse Møre og Romsdal
 • Nordlandssykehuset
 • Universitetssykehuset Nord-Norge