NewbornTime - Forbedret nyfødtomsorg basert på video og kunstig intelligens

Formålet er å utvikle ny teknologi ved hjelp av kunstig intelligens for automatisert videoanalyse av tidslinje fra fødsel til gjenoppliving av nyfødte.

Om studien

Hensikten med forskningsprosjektet er å utvikle ny teknologi for automatisert videoanalyse hvor kunstig intelligens (AI) benyttes til å registrere tidspunkt for fødsel og behandlingen som barnet fikk og bruke dette i undervisning og kvalitetsarbeid. Målet er bedre nyfødtomsorg.

Vitenskapelig tittel

NewbornTime - Improved newborn care based on video and artificial intelligence

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.11.2021 fram til 31.08.2025

Hvem kan delta?

Alle som skal føde ved Stavanger universitetssjukehus kan melde seg for deltagelse i studien når som helst frem til fødsel.

Du kan delta i studien ved å samtykke via en digital og sikker løsning på en av følgende måter: 

Samtykke skriftlig på papir

Du kan også fylle ut og signere samtykkeskjema som leveres ut under ultralyd.  Vær obs på at dette skjemaet må leveres senest under 2. gangs ultralyd, det kan ikke leveres ved ankomst fødeklinikken.  

 Du finner skjemaet her: www.uis.no/newborntime/deltager  


Hva innebærer studien?

Nøyaktig tidspunkt for fødsel registreres ved hjelp av termiske kamera som kan oppdage temperaturforskjeller. Der er ingen stråling fra de kameraene og kameraene registrerer ikke lyd. Ved videopptak tatt med termiske kamera kan vi se at det er mennesker fordi disse er varmere enn omgivelsene, men det vil ikke være mulig å gjenkjenne personene. 

I behandlingsrom for nyfødte som trenger pustehjelp tas det opp vanlig video av behandlingsbordet. Der ser man kun de ansattes hender og barnet. I dette rommet vil det også være et termisk kamera, for å undersøke antall mennesker som deltar i behandlingen. For nøyaktig beskrivelse av nyfødt-tidslinjen, med tanke på undervisning, medisinsk forskning og teknologi-utvikling, vil sykehuset sammenstille relevante opplysninger fra fødselsjournal og barnets journal med video opptakene. 

Vi ber også om tillatelse til å bruke video og bilder, hvor dato og klokkeslett er fjernet, sammen med nyfødt-tidslinjer og opplysninger fra fødselsjournal i undervisning og kvalitetsarbeid. 


Vær oppmerksom

All medisinsk behandling er den samme, og påvirkes ikke av prosjektet. Det er ingen fordeler eller ulemper for den som skal føde før teknologien er utviklet og tatt i bruk.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for prosjektet «NewbornTime» er Universitetet i Stavanger (UiS) ved prosjektleder og professor Kjersti Engan
kjersti.engan@uis.no

 
Ansvarlig for datainnsamlingen er Stavanger universitetssjukehus (SUS) og prosjektleder på SUS er overlege Siren Rettedal

siren.irene.rettedal@sus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i prosjektet er Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus, Laerdal Medical og BitYoga.