Necessity er et EU-prosjekt som inkluderer pasienter med primært Sjøgrens syndrom.

Necessity

Necessity er et EU-prosjekt som inkluderer pasienter med primært Sjøgrens syndrom. Målet med forskningsprosjektet er å utvikle nye metoder for å vurdere sykdomsaktivitet samt gjennomføre en medikamentstudie for å undersøke effekten av immundempende medisiner.

Om studien

Les mer om studien: NECESSITY (necessity-h2020.eu)

Vitenskapelig tittel

Necessity

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.09.2023 fram til 30.06.2025

Hvem kan delta?

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Dersom du er interessert i å vite mer eller ønsker å delta i studien kan du nevne dette for din behandlende lege dersom du følges opp ved revmatologisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus. Du kan også kontakte ansvarlig lege Katrine Brække Norheim via Revmatologisk poliklinikk på telefon 51 51 93 94, du snakker da med sekretær som videreformidler beskjeden. 

Det koster ingenting å delta i studien. Utgifter til transport og parkering vil bli refundert.

Hva innebærer studien?

Sjøgrens syndrom er en revmatologisk sykdom som ofte domineres av tørrhetsplager fra munn og øyne, utmattelse og leddsmerter. Det er pr nå ingen immundempende medisiner som har vist effekt på disse symptomene i store studier. Det er også en mangel på gode mål for sykdomsaktivitet.

Hensikten med studien er å teste ut medisiner som allerede brukes ved lupus og leddgikt hos personer med primært Sjøgrens syndrom. Disse medisinene er Arava kombinert med Plaquenil og Cell-Cept kombinert med Plaquenil (se lenke under).

Studien er placebo-kontrollert, som betyr at deltakerne kan få medisiner eller tabletter som ser ut som medisinene men ikke inneholder legemidler (placebo). Verken deltakerne eller legene involvert i studien vet hva den enkelte får før etter studien er ferdig. Dataene vil blant annet brukes til å utvikle nye mål for sykdomsaktivitet.

Stavanger universitetssjukehus deltar i medikament-studien. Pasienter med primært Sjøgrens syndrom som ikke er gravide og ikke bruker Plaquenil er aktuelle for deltakelse. Du kan ha brukt Plaquenil tidligere.

I forbindelse med studien er det planlagt 8 visitter pluss 3 undersøkelser hos øyenlege. Det tas blodprøver, måles spytt og tårevæske og fylles ut spørreskjema i forbindelse med de fleste visittene.

Det gjøres først en screening-visitt for å vurdere om det passer med deltakelse. Her gis det grundig informasjon. Som deltaker kan man når som helst trekke seg fra studien. Etter 30 dager gjøres det en inklusjonsvisitt, hvor man får utdelt studiemedisin. Denne tas i 6 måneder med visitter underveis. Avsluttende visitt er 3 måneder etter avsluttet behandling.

Vær oppmerksom

Studien bidrar til å gi ny informasjon om primært Sjøgrens syndrom og kan være til hjelp for andre pasienter. Du kan få medisiner som vil lindre symptomene dine.

Det kan hende du får placebo-medisin, og derfor ikke vil merke noen endring. Du må møte på kontroller på sykehuset, og ta regelmessige blodprøver og fylle ut skjema. Det er en risiko for bivirkninger av medisinene, dette følges opp underveis i studien.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig overlege Katrine Brække Norheim

Revmatologisk poliklinikk, Stavanger universitetssjukehus

Telefon 51 51 93 94

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Bergen

I Norge er det to sykehus som deltar i Necessity, Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Studien koordineres fra Assistance Hopitaux Publique de Paris i Frankrike.