Når hukommelsen svikter

Vi skal identifisere tidlige diagnostiske markører på pre-demens stadier, og forbedre og harmonisere diagnostiske pre-demens prosedyrer på nasjonalt nivå.

Om studien

Antall personer med demens i Norge er ventet å øke fra 65 000 i 2010 til 140 000 i 2050. Demens kan skyldes en rekke sykdommer der Alzheimers sykdom (AD) er den mest vanlige (50-60 %), deretter parkinsons sykdom (PD), demens med Lewy-legemer (DLB), og vaskulær demens med 10-20 % hver.

Felles for disse sykdommene er tidlige stadier som strekker seg over år og som kan være vanskelig å oppdage. Subjektiv kognitiv svikt og mild kognitiv svikt er begreper som beskriver pre-demensstadier som skyldes underliggende sykdom.

Det er vanskelig å skille tidlig fase av AD og PD. Vi har et mål om å bedre tidlig diagnostikk og heve klinisk praksis. Dette prosjektet er et nasjonalt initiativ for å samkjøre protokoller og å utnytte pasientgrunnlaget på tvers av regioner til felles formål. Det vil dels bli gjort videre studier på eksisterende pasientmateriale og dels vil nye pasienter inkluderes spesifikt til DDI.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er aktiv. Det er ingen bestemte datoer for rekruttering.

Hvem kan delta?

For å være med i studien må du ha symptom på kognitiv svikt eller Parkinsons sykdom. Du må være mellom 40-80 år, og ha norsk, svensk eller dansk morsmål.

Du kan ikke ha

  • Hjerneskade, inkludert klinisk hjerneslag (TIA og stumme infarkt er ikke eksklusjonsgrunn)
  • Kjent demenssykdom
  • Alvorlig psykiatrisk sykdom (eks. schizofreni, bipolar lidelse)
  • Alvorlig somatisk sykdom som kan tenkes å påvirke kognitiv fungering
  • Behandling som kan tenkes å påvirke kognitiv fungering (eks. stråling, kjemoterapi)
  • Psykisk utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser, herunder også ADHD

Hvis du velger å ikke bli med i studien vil du bli fulgt opp på geriatrisk eller alderspsykiatrisk poliklinikk.

Du kan melde deg til studien via henvisning fra fastlege til Hukommelsespoliklinikken, eller ta direkte kontakt med Reidun S Meling på SESAM Epost: reidun.sikveland.meling@sus.no Telefon: 975 34 161 Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Du vil bli utredet med en rekke kognitive tester og legeundersøkelse. Vi vil ta blodprøver og spinalpunksjon for uttak av cerebrospinalvæske. Det blir tatt MR av hodet og evt PET-scan på noen. I tillegg vil vi kartlegge genetisk predisposisjon. DNA/RNA vil bli isolert fra blod og cerebrospinalvæske.

Hukommelses-tester, blodprøver, spinalprøver og MR skjer i løpet av 3 mnd ved inklusjon i studien og igjen etter 2 år.

Hvis du blir med i studien vil du få flere kontroller, god oppfølging og tettere kontakt med helsevesenet via en studiekoordinator.

Vær oppmerksom

Mulige ubehag/ulemper er at ca 5 % kan få en hodepine ved spinalpunksjon.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Stavanger Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon, inngang E, Hukommelsespoliklinikken. (SESAM).