Fasudil for Early Alzheimer's Disease - FEAD

Legemiddelstudie med fasudil for behandling av tidlig Alzheimers sykdom

Alzheimers sykdom har fått behandlingsmuligheter. I dyreforsøk har fasudil vist seg å bremse utviklingen av Alzheimers sykdom og beskytte hjerneceller og synapser. Foreløpige studier på mennesker tyder også på positive effekter mot demensutvikling, og dette skal vi nå teste ut. Fasudil-studien er den første systematiske studien av fasudil mot Alzheimers sykdom.

Om studien

Demens som følge av Alzheimers sykdom (AD) er den vanligste formen for demens i Norge. Sykdommen kjennetegnes av hukommelsesvansker, språkvansker og desorientering.

Det finnes i dag noen medisiner mot Alzheimers sykdom som kan bidra til å bremse sykdomsforløpet, men det finnes ingen behandling som kan stoppe eller kurere sykdomsutviklingen. Gjennom FEAD-studien håper vi å komme et skritt nærmere en slik behandling.

Formålet med studien er å vurdere effekten av virkestoffet fasudil på sykdomsutvikling hos personer med kognitiv svikt eller tidlig demens grunnet Alzheimers sykdom.

Fasudil som virkestoff er godkjent i Japan og Kina for behandling av hjernehinneblødning og har vist god toleranse. I dyreforsøk har fasudil vist seg å bremse utviklingen av Alzheimers sykdom og beskytte hjerneceller og synapser. Foreløpige studier på mennesker tyder også på positive effekter mot demensutvikling. 

Dette er den første systematiske studien av fasudil mot Alzheimers sykdom.  

Vitenskapelig tittel

: A Placebo-Controlled, Randomized Double-Blind Parallel Group 12-Month Trial of Fasudil for the Treatment of Early Alzheimer’s Disease (FEAD)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.05.2024 fram til 31.12.2025

Hvem kan delta?

Deltakerne må være over 50 år og ha mild kognitiv svikt eller tidlig demens som skyldes Alzheimers sykdom. Undersøkelse og samtale med studielege avgjør hvem som kan delta. Det stilles blant annet krav om god nok helse og samarbeid med pårørende. Deltakeren må snakke norsk og være samtykkekompetent.

Ved interesse ta kontakt med oss på e-post: sesamforskning@sus.no eller telefon 468 94 609.

Hva innebærer studien?

Deltakelse vil innebære at du møter opp på sykehuset for en samtale og for å utføre undersøkelser som vil gi oss svar på om du er en kandidat for denne studien eller ikke.

For å kunne delta må alle kravene være oppfylt.

Du vil enten få studiemedisin (fasudil) eller placebo (kapsler uten virkestoff). Dette avgjøres ved loddtrekning. Forskerne vet heller ikke hvilke pasienter som får hva. Dette er for å kunne gjøre objektive vurderinger av effekten.

Du møter til kontroll på sykehuset ca. 16 ganger (ca. en gang hver måned) i løpet studieperioden som er på 12 måneder. I studieperioden vil det bli gjort undersøkelser av deg på sykehuset for å vurdere om behandlingen har effekt mot sykdommen eller om den gir bivirkninger.

Studien innebærer

 • inntak av 1 kapsel morgen, middag og kveld
 • studiens varighet er 12 måneder med besøk på sykehuset ca. 1 gang pr måned
 • tester av hukommelse og kognisjon
 • utfylling av spørreskjema om helse og daglig funksjon
 • legeundersøkelse
 • prøver og analyser av blod og urin og eventuelt ryggmargsvæske
 • PET-skanning av hodet
 • EKG-undersøkelser (hjertediagram)

Deltakelsen din vil ikke medføre utgifter for deg. Reiseutgifter vil kunne søkes dekket gjennom pasientreiser på vanlig måte da studien er godkjent i helseforetakene og derfor regnes som behandling.

Vær oppmerksom

De vanligste bivirkningene for fasudil som er beskrevet i den japanske preparatomtalen er 

 • hypotensjon (lavt blodtrykk)
 • reduksjon av blodprosent og blodceller
 • nedsatt nyrefunksjon
 • overfølsomhetssymptomer (f.eks. utslett)
 • feber

Mindre vanlige hendelser inkluderer

 • hetetokter
 • gulsott
 • smertefull
 • hyppig vannlating (dysuri)
 • lungeødem (lungestuvning)
 • brysthinnebetennelse
 • kvalme
 • oppkast
 • hodepine
 • redusert bevissthet

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss på e-post: sesamforskning@sus.no eller telefon 468 94 609.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

 • Akershus universitetssykehus
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helse Fonna
 • St. Olavs hospital
 • Universitetssykehuset Nord-Norge

Studien er satt opp i samarbeid med universitetet i Exeter i Storbritannia.