Kan en enkel blodprøve redusere behovet for glukosebelastning hos gravide?

Vi undersøker om en kan benytte en enkel blodprøve for å redusere behovet for glukosebelastning hos gravide.

Om studien

Svangerskapsdiabetes er en tilstand som gir økt risiko for uheldig svangerskapsutfall for mor og barn. Glukosebelastningstest brukes for å stille diagnosen. God blodsukkerkontroll i svangerskapet reduserer risiko og det er derfor viktig å stille diagnosen for å sikre god oppfølging. I helsedirektoratets nye nasjonale retningslinje for svangerskapsdiabetes anbefales det at flere gravide blir testet med glukosebelastning, blant annet alle førstegangsfødende over 25 år.

Glukosebelastning krever faste over natten, drikke en sukkerløsning og måling av blodsukker fastende og etter to timer. Vi ønsker å undersøke om en kan benytte en enkel blodprøve (glykert albumin) for å redusere behovet for glukosebelastning hos gravide.

Formålet med studien er å sammenligne glykert albumin og HbA1c (2 forskjellige mål på langtidsblodsukker) med glukosebelastningstest.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Du kan delta hvis du er førstegangsfødende eldre enn 25 år (ved siste menstruasjon), gravid med et barn i magen og ikke tidligere har fått diagnosen diabetes.

Aktuelle gravide blir spurt om deltagelse når de møter til rutineultralyd ved Fødepoliklinikken, SUS, i svangerskapsuke 18-20. Dersom du ønsker å delta, men har hatt rutineultralyd utenfor SUS, ta kontakt med prosjektleder.

Hva innebærer studien?

Prosjektet innebærer glukosebelastningstest som anbefalt i Helsedirektoratets retningslinje for svangerskapsdiabetes. Dersom du deltar i prosjektet, trenger du ikke å gjennomføre glukosebelastning hos fastlegen din. Deltagere i prosjektet blir innkalt til glukosebelastningstest ved Klinisk forskningspost, Stavanger universitetssjukehus (SUS), en gang mellom svangerskapsuke 24 og 28.

Faste

Du må faste i minst 8 timer før testen, det vil si at du ikke kan spise frokost og ikke drikke annet enn vann de siste 8 timene før frammøte. Du kan ikke røyke disse 8 timene, eller mens testen pågår. Du bør ha vært i normal fysisk aktivitet og spist normal kost de siste tre dagene før testen gjennomføres.

Hva skjer på forskningsposten?

Du vil få time på morgenen. Det vil først bli tatt en blodprøve. Deretter får du utlevert en 75 grams sukkeroppløsning som må drikkes i løpet av 5 minutter. Det vil bli tatt ny blodprøve etter 60 og 120 minutter. Du må være på Klinisk forskningspost de 2 timene testen varer. I blodprøvene vil vi i tillegg til blodsukker, gjøre analyser av betydning for blodsukkerkontroll, jernstatus og vitamin D-status. Vi ber deg fylle ut et enkelt spørreskjema der vi blant annet spør etter høyde, vekt, etnisitet, diabetes i familien, medisinbruk eller andre sykdommer.

Fordeler ved å delta

Ved å delta i prosjektet vil du bidra til økt kunnskap om diagnostikk av svangerskapsdiabetes. Forhåpentligvis vil denne studien kunne bidra til at gravide i framtida vil slippe glukosebelastningstest – og heller bare trenge en enkel blodprøve. Dette vil være av stor nytte for gravide kvinner og for helsevesenet.

Dersom glukosebelastningen avdekker svangerskapsdiabetes må du bestille time til fastlegen din for opplæring i blodsukkermåling. Du vil få tilbud om deltagelse på et kurs om svangerskapsdiabetes med endokrinolog (diabeteslege) og ernæringsfysiolog. Du vil bli henvist til Fødepoliklinikken, SUS, for ultralydkontroll i svangerskapsuke 36-37. Dersom du deltar i prosjektet vil vi samtidig kontrollere en blodprøve av deg.

Vær oppmerksom

Det medfører ingen risiko eller vesentlig ulempe for deg å delta i prosjektet, men glukosebelastningen kan medføre kvalme og oppkast. Du må møte fastende på morgenen testdagen.

Dekning av reiseutgifter

Hvis du har lenger reisevei enn Kolumbus minstetakst (35kr), får du dekket reiseutgifter via helsenorge.no. Logg på, velg «reiseutlegg». Utlegg refunderes etter gjeldende satser.

Hvis du ønsker få dekket din reise med minstetakst, ta kontakt med ph.d. kandidat Johanne Holm Toft. Det er gratis parkering på merkede plasser ved Klinisk forskningspost.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder:  Johanne Holm Toft
Telefonnummer:  41 55 10 64

Inkludering til studien er nå avsluttet.