IBD i Rogaland – Stavanger Universitetssjukehus IBD studie (SUSI)

Målsetningen er å kartlegge behandling og behandlingsrespons hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom i Rogaland. I tillegg ønsker vi å undersøke forløpet av sykdommen, komplikasjoner, livskvalitet og fatigue (tretthet og utmattelse).

Om studien

IBD i Rogaland - (SUSI-studien)

Formålet er en bred kartlegging av pasienter med nydiagnostisert inflammatorisk tarmsykdom (IBD), Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt, i Rogaland. I tillegg til registrering av behandlingsrespons og sykdomsforløp vil vi utforske hvordan ulike genetiske og immunologiske faktorer, samt sammensetningen av bakterier i tykktarmen (mikrobiota), kan medvirke i sykdomsprosessen.

Vitenskapelig tittel

IBD i Rogaland

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.04.2012 fram til 31.12.2027

Hvem kan delta?

I denne kohortstudien ønsker vi å inkludere alle pasienter over 18 år som får diagnosen inflammatorisk tarmsykdom blant befolkningen som sykehuset har ansvaret for.

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Opplysninger til studien vil innhentes ved kliniske undersøkelser og ved hjelp av spørreskjemaer.

Du møter til kontroll etter 3, 11, og 60 måneder fra diagnosetidspunktet. På kontrollene registrerer vi symptomer på tarmbetennelse og tar blodprøver, vevsprøver(biopsier) fra tarmslimhinnen samt avføringsprøver. Vi registrerer også data om livskvalitet. Ved å delta i studien samtykker du til innsamling og bruk av biologisk materiale i biobanken ”Gastroenterologisk biobank SUS”.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tore Grimstad, Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus 

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger