IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie (SUSI- Cross Sectional)

I denne studien inkluderte vi 210 pasienter med kjent inflammatorisk tarmsykdom (ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom) som fikk biologisk behandling med TNF-hemmere.

Om studien

I denne studien ønsker vi å undersøke nytten av å måle biologisk legemiddel/legemiddelantistoffer i blodet for å optimalisere behandlingen/doseringen. Vi vil også undersøke om det er sammenheng mellom legemiddelkonsentrasjonen i blodet og sykdomsaktivitet, livskvalitet, samt fatigue (tretthet og utmattelse).

Studien ble gjennomført i 2014-2015, mens analyser og resultater blir ferdigstilt og presentert frem til 2021.

Vitenskapelig tittel

IBD i Rogaland - en tverrsnittsstudie

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Hva innebærer studien?

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Tore Grimstad ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Helse Stavanger