Digital kognitiv atferdsterapi for depresjon ved Parkinsons sykdom

Studien skal undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt via video-samtale kan være effektivt for depresjon for folk med Parkinson sykdom. Dette er vanlige symptom ved Parkinsons sykdom (PS) som ofte ikke blir behandlet.

Om studien

Studien skal undersøke om kognitiv atferdsterapi gitt via video-samtale kan være effektivt for å redusere depresjon ved Parkinsons sykdom (PS). Det mest kjente symptomet på Parkinsons sykdom er bevegelsesforstyrrelser. Men psykiske symptom som angst og depresjon er også veldig vanlige når man har PS. Disse plagene er det likevel ofte er vanskelig å få behandling for. Vi vet at kognitiv atferdsterapi kan være effektivt for disse problemene.  Derfor ønsker vi å undersøke om vi kan hjelpe folk via videosamtaler, som raskt kan nå ut til folk uansett hvor de bor i landet.

Fordi terapien gis via videosamtale kan du bo hvor som helst i Norge så lenge du har internett. Du kan delta i studien fra din egen stue. Derfor kan du også lett kombinere deltakelse med å få den behandlingen og oppfølgingen du får til vanlig.  

Vitenskapelig tittel

Digital kognitiv atferdsterapi for depresjon ved Parkinsons sykdom (ePark-studien)

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?


For å delta i studien må du

  • ha blitt diagnostisert med Parkinsons sykdom
  • ha symptom på depresjon
  • bruke stabile medisiner for Parkinsons sykdom
  • være mellom 35 og 85 år
  • ha tilgang til internett fra et nettbrett eller en datamaskin
  • kunne snakke og forstå norsk

Du må også være i stand til å gi informert samtykke til at du ønsker å være med. Du må undertegne et digitalt samtykkeskjema for å bekrefte dette.

Du kan dessverre ikke være med hvis

  • du opplever kognitive vansker
  • du mottar psykoterapi for tiden, eller har deltatt i terapi de siste to månedene
  • tidligere har hatt bipolar lidelse eller psykoselidelser
  • har gjennomgått hjerneoperasjoner (for eksempel dyp hjernestimulering)

Meld deg på her

Hvis du har Parkinsons sykdom og opplever depresjon og angst kan du lese mer om studien og melde interesse for å bli med ved å gå inn på denne nettsiden:

https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/kompetansetjenester/senter-for-bevegelsesforstyrrelser/epark-studien

På nettsiden får du mer informasjon om studien. Hvis du ønsker å delta fyller du inn en kort spørreundersøkelse på nett. Hvis du passer til å delta i studien basert på svarene dine, vil du bli invitert til et telefonintervju hvor vi undersøker nærmere om du oppfyller kriteriene for å være med I studien. ePark-studien er en 42 ukers randomisert kontrollert studie med «delayed start» som undersøker effekten av kognitiv atferdsterapi for depressive plager hos personer med Parkinsons sykdom. Studien er desentralisert, som betyr at alle vurderinger av helsetilstand, behandling og oppfølingsmålinger gjennomføres over internett. På denne måten kan vi nå personer i målgruppen fra hele landet. Studien er bygget opp som en delayed-start studie, som betyr at alle deltakere i studien vil få tilbud om intervensjonen vi undersøker i løpet av prosjektperioden. ePark-studien ledes av psykologspesialist og post.doc. Aleksander H. Erga, ved Nasjonalt kompetansenettverk for bevegelsesforstyrrelser (NKB), Stavanger Universitetssjukehus. Hva betyr dette for behandling og oppfølging av pasienten? Deltakerne i ePark-studien anmodes om følgende: • Begrense dosejusteringer (dose og doseringsfrekvens) av antiparkinson medisiner under prosjektperioden (42 uker). • Ikke igangsette annen antidepressiv behandling i prosjektperioden (42 uker). • Ikke bytte type antiparkinson behandling i prosjektperioden (42 uker). Med hensyn til pasientsikkerheten setter vi pris på om du kontakter prosjektleder for en diskusjon før du gjør endringer i deres nåværende medisiner, eller dersom du blir informert om eventuelle bivirkninger underveis i studien. Spesielle hensyn med tanke på diagnostisert Parkinsons sykdom: Som behandlende nevrolog eller fastlege har du detaljert kjennskap til pasientens helsetilstand. Om du har vurdert at pasienten ikke har en idiopatisk Parkinsons sykdom, eller har en av lidelsene i listen under, så ønsker vi at du gi beskjed til prosjektleder eller studiesykepleier (kontaktinformasjon lenger nede). • atypisk parkinsonisme (inkludert progressiv supranukleær parese (PSP), multisystematrofi (MSA) eller corticobasal degenerasjon (CBD), • medikamentutløst parkinsonisme • primær tremorlidelse Ta kontakt med prosjektleder eller studiesykepleier, dersom du kjenner til grunner til at pasienten ikke bør delta i ePark-studien, har informasjon du mener kan være relevant for pasientens deltakelse i denne studien, eller ønsker ytterligere informasjon om studien.

Hva innebærer studien?

Denne studien undersøker effekten av terapi gitt via videosamtale for depressive symptom ved Parkinsons sykdom. Til tross for at slike symptom er mindre kjente enn de motoriske forstyrrelsene som oppstår ved sykdommen, så kan depresjon og angst også medvirke til at du ikke får delta i dagliglivet og sosiale relasjoner på den måten du ønsker.

Som deltaker i denne studien vil du delta i 10 samtaler med kognitiv atferdsterapi. Vi bruker nettløsningen Join til disse samtalene. Kognitiv atferdsterapi er en godt utprøvd form for terapi hvor du blant annet blir kjent med hvordan tanker, følelser, handlinger og kroppslige opplevelser kan henge sammen. Hovedfokus i terapien er å jobbe med de depressive symptomene du opplever som vanskelige her og nå i livet.

Studien er randomisert. Det vil si at du som deltaker blir tilfeldig fordelt til en av to grupper. Gruppe A deltar i 10 videosamtaler med kognitiv atferdsterapi med en gang. Gruppe B venter i noen uker, før de mottar samme behandlingsserie som Gruppe A.

Underveis i deltakelsen og i etterkant vil vi be deg om å fylle ut spørreskjema som måler blant annet om symptomene dine endrer seg over tid. Siste undersøkelse vil skje ca. 42 uker etter at du ble med i studien. 


Kontaktinformasjon

Prosjektleder Aleksander Hagen Erga
e-post: aleksander.hagen.erga@sus.no
telefon: 51515684

Studiekoordinator Veslemøy Hamre Frantzen
e-post: havs@sus.no
telefon: 51515601