NeoBeat studien

Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenopplivning

5-10% av nyfødte trenger pustehjelp etter fødselen. NeoBeat er en nyutviklet trådløs EKG sensor, som måler hjertefrekvens hos nyfødte umiddelbart etter fødselen. I en randomisert kontrollert studie undersøker vi om tilbakemelding på hjertefrekvens fører til bedre pustehjelp til nyfødte.

Om studien

Omkring 5-10 % av alle nyfødte vil trenge pustehjelp etter fødselen. Internasjonale retningslinjer anbefaler at det måles hjertefrekvens og startes pustehjelp innen 60 sekunder hos ikke pustende nyfødte. Retningslinjene etterlyser forbedret teknologi for rask og pålitelig måling av hjertefrekvens hos nyfødte.

Lærdal Medical har utviklet EKGbøylen NeoBeat som gir umiddelbar tilbakemelding om hjertefrekvens. Vi vil i denne studien undersøke om dette fører til at ikke pustende nyfødte får pustehjelp raskere og i henhold til retningslinjer.

Vitenskapelig tittel

Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og ved gjenopplivning

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Alle nyfødte med svangerskapslengde > 28 uker som forløses ved Stavanger universitetssjukehus eller Sykehuset Østfold kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

  • Alle nyfødte ved Stavanger universitetssjukehus og Sykehuset Østfold som deltar i studien vil få en nyutviklet pulsbøyle rundt magen/brystet umiddelbart etter fødselen i de første 5 minutter. Dette skjer mens barnet ligger hos mor. For at vi skal finne ut om pulsbøylen er et effektivt hjelpemiddel, vil barnets hjertefrekvens bare være synlig i displayet annen hver uke i studieperioden.
  • Dersom barnet trenger pustehjelp etter fødselen, vil vi samle informasjonen fra pustemonitor som måler pustehjelpen som blir gitt (trykk, volum og frekvens). Ved Stavanger universitetssjukehus vil det også bli gjort videoopptak av pustehjelpen som blir gitt.
  • Informasjon om mors helse før/under svangerskapet, fødselsforløpet og behandling av den nyfødte etter fødsel blir innhentet fra mors fødejournal og den nyfødtes pasientjournal. Vi undersøker om pulsbøylen fører til raskere oppstart og bedre kvalitet på pustehjelpen gitt til nyfødte.

Vær oppmerksom

Fordelen med deltagelse er at man de de tilfeller der displayet er synlig umiddelbart får tilbakemelding om den nyfødtes hjertefrekvens.

Det er ingen ulempe eller risiko for den nyfødte å være med på prosjektet. Den nyfødte får en pulsbøyle over magen de første 5 minuttene etter fødselen, eller lenger dersom barnet trenger pustehjelp. Trykket fra denne pulsbøylen tilsvarer fra et stetoskop. Den medisinske behandlingen forøvrig følger vanlig praksis og retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte prosjektleder ved Stavanger universitetssjukehus Siren Rettedal: e-post siren.irene.rettedal@sus.no  eller ved Sykehuset Østfold Ketil Størdal: e-post ketil.stordal@so-hf.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Sykehuset Østfold