AMIC-studien

Antibiotika, mikrobiologi og immunologi hos barn med kronisk våt hoste

Langvarig (protrahert) bakteriell bronkitt er den vanligste årsaken til kronisk våt hoste hos barn. AMIC studien er en randomisert kontrollert studie der vi studerer om behandling med antibiotika har effekt hos barn med kronisk våt hoste.

Om studien

Kronisk våt hoste er hoste med sekret (slim) med varighet lenger enn fire uker. Protrahert bakteriell bronkitt (PBB) er den vanligste årsaken til kronisk våt hoste hos barn og defineres som kronisk våt hoste hvor symptomene bedres etter behandling med antibiotika. Ved kronisk våt hoste og mistanke om PBB anbefales vanligvis behandling med antibiotika i to uker.

I AMIC-studien ønsker vi å undersøke effekten av antibiotika (Amoksicillin-klavulansyre) hos barn med kronisk våt hoste og mistanke om protrahert bakteriell bronkitt. Vi ønsker både å studere om antibiotika reduserer hoste, hvilken betydning bakterier i luftveiene og tarmen har ved denne tilstanden og også om endringer i immunforsvaret kan ha betydning for tilstanden.  

Vitenskapelig tittel

Antibiotics, Microbiology and Immunology in Children with Chronic wet Cough - the AMIC study

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 01.08.2023

Hvem kan delta?

Vi inviterer barn i aldersgruppen 9-36 måneder med langvarig hoste med sekret (slim) som har vart over fire uker, ikke har andre kroniske lungesykdommer og ikke har fått antibiotika siste seks måneder til å delta i behandlingsgruppen i AMIC studien.

Vi inviterer også barn uten kronisk våt hoste i aldersgruppen 9-36 måneder som ikke har andre kroniske sykdommer og ikke har fått antibiotika siste seks måneder til å delta som frisk kontrollpasient. Barna som deltar som kontrollpasient vil ikke få behandling med antibiotika.Hva innebærer studien?

Barna i behandlingsgruppen vil få 14 dagers behandling med enten antibiotika eller placebo. Deltakere som ikke blir bedre etter 14 dager med behandling vil kunne få åpen behandling med antibiotika.

Barna i behandlingsgruppen vil bli undersøkt regelmessig i behandlingsperioden og vil bli fulgt opp videre i ytterligere to år. De vil bli invitert til syv eller åtte planlagte besøk ved sykehuset i løpet at den to år lange studieperioden.

Barna i kontrollgruppen vil ikke få noen behandling og vil bli invitert til to studiebesøk, et ved oppstart og et etter seks måneder.

Hos alle deltagerne vil det bli tatt en blodprøve til analyse av betennelsesmarkører, prøver fra luftveissekret i nese og hals til analyse av virus, bakterier og betennelsesmarkører, en avføringsprøve til analyse av bakteriefloraen i tarmen og røntgen-bilde av lunger. Vi vil også be foreldrene svare på spørreskjema om barnets livskvalitet og foreldrene må registrere barnets hoste. 


Vær oppmerksom

Det kan være en fordel for barna i behandlingsgruppen at de får systematisk oppfølging av barnelege over to år.

Kontaktinformasjon

Deltakelse i studien

Ta kontakt med oppgitt kontaktperson ved ditt nærmeste sykehus i listen nedenfor.

Mer informasjon

Dersom dere ønsker mer informasjon om studien kan dere kontakte de lokale studiestedene (se under) eller prosjektleder Knut Øymar: Knut.oymar@sus.no

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus
  • Helse Bergen
  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital

Studien er igangsatt etter initiativ fra Barne- og ungdomsklinikken ved Stavanger universitetssykehus som er ansvarlig for studien. 

Studien gjennomføres i samarbeid med leger, sykepleiere og forskere ved barneavdelingene på syv ulike sykehus i Norge.

Kontaktinformasjon til de ulike studiestedene

Stavanger Universitetssjukehus

Studielege: Ingvild Bruun Mikalsen; Epost: Ingvild.bruun.mikalsen@sus.no

Oslo universitetssykehus

Forskningssykepleier Tove Nyenget: uxtnye@ous.no  
Studielege: Håvard Skjerven, Epost: uxskjh@ous-hf.no

Akershus universitetssykehus

Studielege: Chris Inchley; Epost: Christopher.Stephen.Inchley@ahus.no

Haukeland universitetssykehus Bergen

Studielege:  Maria Vollsæter; Epost: maria.vollseter@helse-bergen.no

Ålesund sykehus

Studielege: Torbjørn Nag; Epost: Torbjorn.Nag@helse-mr.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø)

Studielege: Carina Leknessund; Epost: Carina.Benedikte.Bjorkvoll@unn.no

St Olav Hospital Trondheim

Studielege: Henrik Døllner; Epost: henrik.dollner@ntnu.no