Vestlandslegen

Som student i Vestlandslegen får du anledning til å tilbringe de tre siste årene av profesjonsstudiet i medisin i Stavanger. 

Mannlige og kvinnelige medisinstudenter
Medisinstudenter i Vestlandslegen ved SUS. Fra venstre: Guro Bjørnnes, Linn Embla N. Haug, Vetle Bremnes Gilje, Tuva Øverland Rømuld, Ivy Alo, Isaac Alo og Nora Baran
Med Vestlandslegen ønsker Universitetet i Bergen å utdanne flere leger på og til Vestlandet. Etter en treårig utdannelse i Bergen, fortsetter en del av studentene sin kliniske utdanning på 4. til 6. året utenfor Bergen. 
 
Stavanger universitetssjukehus (SUS) var først ut til å tilby full klinisk medisinutdanning fra høsten 2023. På et senere tidspunkt skal også Helse Fonna og Helse Førde inngå i studieplanen.
 
Studiemodellen bygger på samarbeidet UiB og SUS har hatt siden 1998, der medisinstudenter har hatt praksisperioder ved SUS i de kliniske semestrene. Nå er SUS arena for utdanning av leger i tre hele studieår, med tett samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten i regionen. 
 
Stavanger universitetssjukehus har snart 25 års erfaring med praksisundervisning av medisinstudenter i fagområdene psykiatri, medisin og kirurgi, gynekologi/obstetrikk og pediatri.
 
Vestlandslegen er en studiemodell som har som mål å bidra til å øke antall leger som utdannes i Norge. 
 
 
Sist oppdatert 17.06.2024