Utdanningsplaner

LIS-utdanning

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer, og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet. Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene. Den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene skal beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste.

​Spesialiteter

Sist oppdatert 05.02.2024