LIS-utdanning

Her finner du informasjon om LIS1 og LIS-utdanning ved Stavanger universitetssjukehus. Utdanningsplanene for hver spesialitet finner du nederst.

LIS1

Vi har ansetter 29 LIS1-leger hvert halvår. Oppstartsdatoer er 1. mars og 1. september. Samtlige LIS1-leger er garantert plass i kommunetjenesten i seks måneder i en nærliggende kommune.

17 LIS1-leger får tildelt tredelt tjeneste med:

  • ​4 måneder kirurgi
  • 4 måneder medisin
  • 4 måneder psykiatri

12 LIS1-leger får tildelt todelt tjeneste med:

  • 6 måneder kirurgi og 6 måneder medisin
  • 6 måneder medisin og 6 måneder kiru​rgi

Kontakt utdanningsavdelingen

lis1leger@sus.no

Spesialiteter

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at utdanningen av legespesialister skjer innen faglig forsvarlige rammer, og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømning i utdanningsløpet.

Det skal lages en overordnet utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir hvordan virksomheten vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmålene.

Den overordna utdanningsplanen for hver av spesialitetene skal beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings-/suppleringstjeneste.

Sist oppdatert 06.06.2024