Desentral undervisning

Seks ganger i året kommer det medisinerstudenter fra Universitetet i Bergen (UiB) for å ha desentralt praksis- og undervisningsopphold hos oss. Store deler av sykehusets organisasjon blir da involvert i praksis og undervisning.

​​​​​​​​​​​​​Medisinstudentene fra UiB har tre desentrale praksisopphold ved Helse Stavanger HF. De kalles desentral 1, desentral 2 og desentral undervisning i psykiatri.

Når studentene har praksis i desentral 1 har de praksis og undervisning i indremedisin og i kirurgi. Det er to slike kull hvert år, og de kommer i oktober og i april og tilbringer ni uker ved sykehuset. Hvert kull har cirka 40 studenter.

Praksisen i desentral 2 består i undervisning og praksis innen pediatri, gynekologi og obstetrikk. Det er to slike kull ved sykehuset hvert år, og de kommer i februar og august og er hos oss i seks uker. Hvert kull har cirka 40 studenter.

Praksisen foregår ved psykiatrisk divisjon (Våland) og de distriktspsykiatriske sentrene. Det er to slike kull hvert år, de kommer i november og april, og er ved sykehuset i fire uker. Hvert kull har cirka 25 studenter.

Rundt 25 medarbeidere ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) har en deltidsstilling ved UiB. 14 av disse er professorer. I tillegg er mange andre i de fleste divisjo​nene involvert i undervisningen.​​

Koordinatorkontoret ved SUS:

Førstekonsulent Tessa Baak
Telefon: 51 51 80 78

Koordinator Kenneth Dickstein
Telefon​: 51 51 94 53


 


 

Sist oppdatert 19.10.2016