Arkiv 2016.

Yersinia enterocolitica antistoffpåvisning utføres ikke etter 1. januar 2017

Analysen legges ned på grunn av liten nytte av testen.

Elisebet Haarr, Overlege
Publisert 22.12.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Fra januar 2011 til 5. desember 2016 har vi mottatt ca 2000 serumprøver til undersøkelse på Yersinia antistoff. Ingen av prøvene har vært positive.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi slutter å utføre denne analysen 1. januar 2017.