Urincytologi, Paris-klassifikasjon

Urinprøver besvares fra november 2020 med angivelse av risikogrupper,  Paris 1-7.

Avdeling for patologi, cytologisk seksjon, seksjonsoverlege Jannicke Mohr Berland
Publisert 04.11.2020
Sist oppdatert 01.11.2022

Hensikten med urincytologi er å identifisere prøver med økt/ høy risiko for utvikling av blære/ urinveiskreft, se Nasjonalt handlingsprogram https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bl%C3%A6rekreft/forord

Paris-klassifikasjonen er en internasjonal, standardisert terminologi, som er anbefalt brukt også i Norge,
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bl%C3%A6rekreft/diagnostisering/klinisk-unders%C3%B8kelse-og-cystoskopi

Bakgrunnen/ sammenhengen er denne, klassifikasjon og risiko for malignitet:

Tabell Paris systemet.
 

Urinprøver fikseres i 50% sprit, 20 ml volum.

De fleste urinprøver besvares slik: Benign urin (Paris 2), evt. med tillegg av hematuri eller pyuri.

Andre Paris-grupper: se håndtering.

Mer om indikasjon for prøvetakning, klinikk etc.
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bl%C3%A6rekreft/fastlegens-arbeid-og-ansvar
https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/bl%C3%A6rekreft/anbefalinger