Tramodol i urin

Endring av urinanalysene ved legemiddelassistert rehabilitering

Av Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi,
Publisert 11.08.2017

Fra og med 1. august 2017 vil analysen Tramodol i urin inngå i vår spesifikke analyse av rusmidler i urin.

Oppdatert informasjon finnes på veileder til rusmisbruksanalyser som ligger på nettet i vår Laboratoriehåndbok.

Laboratoriehåndboken og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge «Fag og samarbeid», deretter «Avdeling for medisinsk biokjemi».


Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09