Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Thyreoglobulinantistoff og Thyreoperoksidase antistoff – ny analysemetode

Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Prøvemateriale:

  • Serum.

Prøvemengde:

  • Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier: Thyreoperoksidase antistoff

  • Negativ:   < 25 IU/ml
  • Grenseverdi:        25-35 IU/ml
  • Positiv:     > 35 IU/ml

Referanseverdier: Thyreoglobulinantistoff

  • Negativ:   < 40 IU/ml
  • Grenseverdi: 40-60 IU/ml
  • Positiv:     > 60 IU/ml

     

Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS.

Fakta


Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for analyse – immunologi
Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Fagleder: Aud Greta S. Tøfte
Tlf: 51518860