Arkiv 2015

Rutinemessig analyse av urindyppekultur avsluttes

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil fra april 2015 slutte med analysering av urindyppekultur (urintransportagar). Dette er en mindre sensitiv metode enn vanlig dyrkning, og metoden er ikke lenger anbefalt til rutinemessig dyrkning av urin.

Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Lege Monica Romstad
Seksjon for bakteriologi
tlf 51518807/08


​Dagens grense for signifikant bakteriuri ved urinveisinfeksjon på 1000 bakterier/ml for primær- og sekundærpatogene mikrober er så lav at den vanskelig lar seg detektere ved bruk av urindyppekultur, og dette kan gi falskt negativt resultat.
 
Urindyppekultur kan unntaksvis sendes laboratoriet i helt spesielle tilfeller for eksempel ved særlig lang transporttid i forbindelse med helligdager.
For ytterligere informasjon vises det til artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr.5, 2010; 130: 483-6. «Urindyppekultur i allmennpraksis». ​