Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Revmatoid faktor IgM og Syklisk citrullinert peptid antistoff IgG – ny analysemetode

Analysene Revmatoid faktor IgM og Syklisk citrullinert peptid antistff IgG har skiftet leverandør. Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Prøvemateriale:

  • Serum.

Prøve mengde:

  • Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier: Revmatoid faktor IgM

  • Negativ:   < 3,5    IU/ml
  • Svak Positiv: 3,5-5,0       IU/ml
  • Positiv:     > 5,0    IU/ml

Referanseverdier: Syklisk citrullinert peptid antistff IgG

  • Negativ:   < 7       U/ml
  • Svak Positiv:       7-10     U/ml
  • Positiv:     > 10     U/ml

Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS


 

Fakta

​Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen

Fagleder: Aud Greta S. Tøfte

Tlf: 51518860