Fra 3.april 2018

Primærtest HPV-test for alle kvinner 34-69 år i Helse Vest

Patologiavdelingen ved SUS har deltatt i utprøving av HPV-basert screeningprogram mot livmorhalskreft i 3 år, for halvparten av kvinnene i alder 34-69 år. Etter påske 2018 vil alle kvinner i alderen testes, etter vedtak fra Helse og omsorgsdepartementet.

Avdeling for patologi, cytologiseksjonen, seksjonsoverlege Jannicke Berland
Publisert 23.03.2018

Randomisert implementering gjennomført

Informasjon om «Oppstart av primær HPV-screening i Vest. En mer sensitiv metode», ble publisert på Labnytt 11.3.2015. https://helse-stavanger.no/fag-og-forskning/laboratoriene/labnytt/oppstart-av-primer-hpv-screening-i-vest-en-mer-sensitiv-metode . En randomisert implementering er gjennomført fra 1.4.2015, der kvinner født på partallsdato i alderen 34-69 år har fått invitasjon til denne undersøkelsesmetoden. Også Hordaland og Nord- og Sør Trøndelag har deltatt.

Resultat

Få kvinner har reservert seg mot primær HPV-testing, og deltagelsen har vært tilsvarende i HPV- og cytologi-armen. Positivitetsraten var i gjennomsnitt 6, 5 %. Dvs. at 93,5 % hadde negativ test og kan vente 5 år til neste undersøkelse. Etter positiv HPV-test oppdages ca. 50 % flere høygradige celleforandringer. Dette passer med at testen er mer sensitiv en cytologi.
Mer utfyllende om resultat og bakgrunn http://legeforeningen.no/lokal/rogaland/Syd-Vesten/2018/Primar-HPV-screening-blir-rullet-ut-etter-paske-2018/  


Konklusjon

Primær HPV-screening blir fra 3.4. 2018 primær screeningmetode ved SUS, for kvinner 34-69 år. Anledning til reservasjon mot HPV-testing bortfaller. Test utføres i væskebasert prøve, som nå. Relevante kliniske opplysninger er fortsatt nødvendig. Anbefalinger bes fulgt- unngå unødvendig prøvetakning.

Mer informasjon https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/  
Nye/ endrede algoritmer for oppfølging kommer 1.7.2018. Nasjonal implementering vil følge.