Arkiv 2015

Påvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae

Påvisning av Mycoplasma pneumoniae og Chlamydophila pneumoniae utføres etter 1. januar 2016 kun med PCR. Antistoffundersøkelse i serum legges ned og vil ikke bli utført etter 1. januar 2016.

Avdelingsoverlege Olav B. Natås og Overlege Elisebeth Haarr
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Antistofftesten har ikke god nok sensitivitet og spesifisitet.

Det må tas luftveisprøve (vanligvis nasopharynx- og/eller halsprøve) til PCR-undersøkelse ved spørsmål om aktuell Mycoplasma pneumoniae- eller Chlamydophila pneumoniae- infeksjon.

Prøven sendes på UTM-transportmedium.

Etter at prøven er tatt oppbevares den i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet. Forsendelsen kan foregå i romtemperatur.

Luftveisprøve til PCR vil ofte være positiv inntil 3-4 uker etter symptomdebut. Ved lengre sykdomsforløp vil det være vanskeligere å stille diagnosen, men da vil den behandlingsmessige konsekvens som regel være liten.

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på Avdeling for medisinsk mikrobiologi, tlf 51518800.