Arkiv 2015

Påvisning av luftveismikrober med PCR-metodikk

Dersom det tas prøve ved mistanke om atypisk pneumoni eller viral luftveisinfeksjon, anbefales luftveisprøve til PCR-undersøkelse.

Olav B. Natås, avd.overlege/avd.sjef og Elisebet Haarr overlege
Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Seksjon for molekylær mikrobiologi
Telefon: 51 51 88 56


​Avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS, påviser følgende luftveisvirus og -bakterier med PCR (polymerasekjedereaksjon):

Labnytt_3.juli.PNG

PCR-metodikk påviser smittestoffet direkte i prøvematerialet.

Indikasjon for analysene kan være: Betydelig luftveisinfeksjon - særlig hos små barn, eldre og personer med nedsatt immunforsvar. Mistanke om utbrudd. Analysene inngår ofte i en luftveispakke der en tester for flere luftveismikrober.

Se forøvrig avdelingens laboratoriehåndbok for de enkelte agens (sus.no/lab).

Aktuelle prøvematerialer til PCR-undersøkelse:

Nasopharynxsekret/-aspirat, halsprøve, BAL (bronkoalveolær lavage).

Nasopharynxprøve til luftveis-PCR:

Utstyr: UTM-RT transportmedium (til PCR-undersøkelser), med bøyelig prøvetakingspinne beregnet til nasopharynxprøver.

Labnytt_3.juli_prøve.png

Prøvetaking: Penselen føres forsiktig inn langs bunnen av nesehulen til den møter motstand, ca 8 cm inn i nesen for voksne, og holdes der i ca 5 sekunder (eller til pasienten hoster) slik at pinnen kan suge til seg celler. Stikk deretter penselen ned i UTM-RT-mediet og brekk av før korken skrus på. 

Labnytt_3.juli_foto.png

Halsprøve til luftveis-PCR:
Utstyr: UTM-RT transportmedium (til PCR-undersøkelser), med stiv prøvetakingspinne.

Labnytt_3.juli_prøve.png

Prøvetaking: Bruk spatel for å holde tunga nede. Stryk pinnen opp og ned tre ganger på bakre svelgvegg. Pinnen holdes på bakre svelgvegg i ca 5 sekunder (eller til pasienten hoster) før den tas ut og stikkes i UTM-RT-mediet og brekkes av før korken skrus på.

Oppbevaring/forsendelse: Prøven sendes snarest. Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Rekvisisjon: Blå. Avd. for medisinsk mikrobiologi – Molekylærbiologiske undersøkelser (PCR).

Prøvetakingsutstyr kan bestilles gratis fra avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.