Patologi-prøvesvar rekvirert eksternt kommer nå inn i DIPS

Fra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.

Publisert 06.06.2017

Svarene som passivt sendes til DIPS vil bare bli arkivert og vil ikke bli vurdert av lege på sykehuset. Prøvesvarene vil bli overført til DIPS uten at de havner i arbeidsflyt.
Dersom rekvirenten er kjent vil dette fremkomme i DIPS. Er rekvirenten ukjent vil det stå PHT i stedet.

Dersom rekvirerende lege vil at resultatet også skal vurderes av sykehuset må man fortsatt bestille kopi til aktuell poliklinikk/avdeling.

Det har tatt tid å tilpasse datasystemene for denne endringen, og i tillegg er en slik praksis vurdert juridisk.

Dette vil medføre at alle patologi-prøvesvar med rekvirenter utenfor SUS/HST blir lagt inn i DIPS.

Ved spørsmål kontakt
Avdelingsoverlege patologi, Susanne Buhr-Wildhagen tlf. 51 51 93 53
eller
Systemansvarlig patologi, Gunn Marit J. Barstad tlf. 51 51 93 76