Overgang til ny versjon av Quantiferontest

22. mai 2017 innføres ny versjon av Quantiferontest, fra QuantiFERON-TB Gold til QuantiFERON-TB Gold Plus.

Avdelingssjef Elisebet Haarr, Overlege Heidi Syre
Publisert 23.05.2017

Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk
Telefon: 51518806
Avdelingssjef Elisebet Haarr
Overlege Heidi Syre


​I den nye versjonen måles i tillegg til interferon-γ produksjon hos CD4-celler også interferon-γ produksjon hos CD8-celler etter at cellene er stimulert med Mycobacterium tuberculosis kompleks-spesifikke antigen. Det antas at CD8-responsen bidrar til en økt sensitivitet og spesifisitet, særlig i prøver fra barn og immunsvekkede personer. Den nye Quantiferontesten består av 4 testrør sammenlignet med den gamle versjonens 3 testrør. I en overgangsperiode vil laboratoriet analysere både gammel og ny versjon. Prøvetakning og prøvebehandling er ellers som tidligere.
 
Flere parametre analyseres i den nye testversjonen. Dette gir flere svarmuligheter og større rom for tolkning av analyseresultatet. Svarrapporten vil derfor inneholde en medisinsk tolkning av analyseresultatet.

Testrør
Tre testrør. Foto.
Fire testrør. Foto.
Gammel versjon med 3 testrør​Ny versjon med 4 testrør