Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin.

Overgang til ny metode for autoimmundiagnostikk

Ny metode (EliA-teknikk) på nytt instrument (Phadia250) er under innføring i autoimmundiagnostikken. Dette vil medføre endringer i referanseområder og enheter, og kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

Ved innføring av analysene, vil også analysenavnene på svarrapportene endres i henhold til i nasjonalt NPU-kodeverk.

​​Endringene kommer fortløpende utover våren og vil bli annonsert i Labnytt.

Fakta

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for analyse – immunologi
Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Fagleder: Aud Greta S. Tøfte
Tlf: 51518860