Arkiv 2015

Oppstart av primær HPV-screening i Vest. En mer sensitiv metode

Fra 1.2.2015 innføres det nye HPV-baserte screeningprogrammet mot livmorhalskreft i fylkene Nord- og Sør-Trøndelag. Rogaland starter opp 1.4.15. Også Hordaland deltar.

Publisert 09.11.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Cytologisk seksjon ved seksjonsoverlege Jannicke Berland
Telefon: 51519478


Kvinner i alderen 34-69 år som er født på en partallsdag, blir omfattet av den nye screeningstrategien. På grunn av økt sensitivitet kan intervallet mellom celleprøvene økes fra 3 til 5 år. Vi forventer at HPV-basert screening sammenliknet med cytologi-basert screening, er et bedre helsetilbud og gir økt sikkerhet for den enkelte kvinne.

Skriftlig informasjon

Fra januar i år vil kvinner i disse fire fylkene få brev fra Kreftregisteret med tilbud om den nye screeningmetoden. De vil få brev ca. to måneder før screeningdato. I brevene blir det opplyst om at celleprøven vil bli analysert med en HPV-test, men at de har rett til å velge vanlig cytologiprøve. 

NB: Dersom kvinnene takker nei til den nye metoden, må et eget skjema sendes sammen med prøven til laboratoriet.                      

Prøvetakning

Prøvetaking fra livmorhalsen hos allmennlege eller gynekolog gjøres på akkurat samme måte som ellers, men forutsetter væskebasert cytologi.

Økt sensitivitet

Vi forventer flere HPV-positive celleprøver, fordi den nye metoden er mer sensitiv. Omleggingen påvirker logistikken i laboratoriene og Kreftregisteret, samt antall henvisinger til avtalespesialist.

Før en tar stilling til om HPV-test i primærscreening skal innføres som en nasjonal strategi, er det ønskelig å få svar på noen spørsmål. Ved å implementere det nye opplegget gradvis, får vi nyttige erfaringer som kan bidra til en enklere innføring i hele landet og mulighet til å evaluere HPV i primærscreeningen.

Les mer om innføring av HPV-test som rutineprøve i Livmorhalsprogrammet her: www.kreftregisteret.no/livmorhals/HPV