Omlegging av virus PCR-analyser i øyeprøver og sår-og genitalprøver.

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil fra og med 26.09.2023 analysere alle øyeprøver og sår- og genital-prøver til virus PCR-analyser i pakker.

Elisebet Haarr, overlege, og Gro S. Helliesen, konstituert seksjonsleder molekylærdiagnostikk , avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 25.09.2023
Sist oppdatert 26.04.2024

Prøver der et eller flere av disse agens er rekvirert, vil fra 26.09.2023 analyseres i pakker: 

Øyeprøver: Herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, enterovirus, adenovirus
Sår- og genitalprøver: Herpes simplex-virus, varicella-zoster-virus, enterovirus 
Analysene bestilles i tjenestekatalogen, der pakkene er lagt inn under de aktuelle prøvematerialene.

Endringen vil gi bedre analyseflyt i laboratoriet.