Labnytt

Omlegging av Clostridiodes difficile diagnostikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi vil fra og med 05.02.24 gå over til genbasert deteksjon av Clostridiodes difficile i avføringsprøver.

Publisert 01.02.2024
Sist oppdatert 26.04.2024

Fra 05.02.24 innføres genbasert deteksjon (NAT/PCR) av toksinproduserende C. difficile i avføringsprøver. Påvisning av gener for toksinproduksjon vil erstatte dagens metoder, og C. difficile dyrkning vil ikke lenger gjøres rutinemessig. Prøvetaking og rekvirering av C. difficile forblir uendret. C. difficile må som tidligere rekvireres som en separat analyse.

NAT/PCR for påvisning av toksin B eller toksin A/B har høy sensitivitet og spesifisitet for påvisning av toksinproduserende C. difficile, og gir raskt svar. Asymptomatisk bærerskap av toksinproduserende C. difficile forekommer, og påvisning av toksingener må sees i sammenheng med klinikk

For flere opplysninger, se Laboratoriehåndboken Analyser - medisinsk mikrobiologi (sus.no) "Clostridioides difficile, toksinproduserende".
Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon (90 81 47 88), eventuelt feces lab (51 51 88 52).


Forfatter: Hilde Fardal, lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi