Arkiv 2016. Avdeling for medisinsk biokjemi

Nytt om analysene Cyklosporin, Takrolimus, TSH og Kortisol

Fra og med 1. mars 2016 analyserer vi Takrolimus mandag, onsdag og fredag. Cyklosporin analyserer vi på tirsdag og torsdag. Prøve må være ankommet laboratoriet innen kl. 9 for å bli analysert samme dag.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​​​​​Analysen TSH (thyreoidea stimulerende hormon) har fått nytt referanseområde: 0,35 - 3,60 mUI/L. Øvre referansegrense er redusert fra 4,9 til 3,6 mIU/L. Det har ikke vært noen endring av nivået, men en finsk studie av Schalin-Jantti (Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation, 2011; 71: 344–349) har kommet frem til disse grensene, som også viser seg å stemme godt med nivået hos pasienter i Rogaland og med HUNT studien i Nord -Trøndelag.

Analysen s-Kortisol er nå mulig å bestille som både morgen- og kvelds-prøve. Flere EPJ systemer i primærhelsetjenesten (PHT) har til nå, ikke kunnet ta i mot to analysesvar på samme analytt tatt på samme dato. Kortisol morgenprøve tas mellom kl. 08-10 og referanseområdet er 150 – 666 nmol/L. Det å få tatt kveldskortisol er vanskelig å få gjennomført på ikke innlagte pasienter. Et alternativ kan være at pasientene selv kan ta enkortisol i spytt før leggetid, og få sendt denne til Haukeland pr post dagen etter. Se Kortisol i spytt på www.analyseoversikten.no

Se også informasjon om analysene i vår Laboratoriehåndbok


 

Fakta

​Avdeling for medisinsk biokjemi

Telefon: 51 95 14/51 51 95 09