Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale

A-postordningen ble avviklet fra 1. januar. I den forbindelse har helseforetakene inngått en transportavtale med Posten Norge AS for å ivareta sending av biologisk materiale. Biologisk materiale må bli sendt som ekspress over natt. Benyttes de gamle konvoluttene vil forsendelsen ta 2-3 dager.

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Publisert 25.05.2018

​Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Avd. overlege/avd. sjef Gunn Kristoffersen
Adm. konsulent: Tone Eriksen
Tlf: 51518818

 

For våre rekvirenter vil rutineendringen medføre:

  • Nye forsendelseskonvolutter for biologisk materiale til forsendelse av prøver pr. post bør benyttes.
  • Konvolutter og fraktetiketter bestilles hos Avdelingen for Immunologi og Transfusjonsmedisin, se Laboratoriehåndboken Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin – Bestilling av rekvisisjoner og konvolutter.
  • Fraktetikett må klistres på hver enkelt forsendelseskonvolutt.
  • De gamle konvoluttene kan benyttes så lenge lageret rekker, men de må påføres fraktetikett.
  • Rekvirenten må sørge for at forsendelseskonvolutten(e) er levert til Post i Butikk eller landpostbud innen en tidsfrist som vil være forskjellig fra sted til sted.
  • Merk at det er to forskjellige fraktetiketter:
  • Forsendelser mandag – torsdag er merket med R1
  • Forsendelser fredag er merket med L1