Arkiv 2016. Avdeling for medisinsk biokjemi

Nye analyse-instrumenter for hematologi

Liten justering av flere referanseintervaller

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017
​Avdeling for medisinsk biokjemi tok den 23. mai i bruk nye hematologiinstrumenter (Sysmex XN). Dette er neste generasjon av de instrumentene vi har hatt, og bygger på samme analyseprinsipp.

  • Etter gjennomgang av referanseintervallene er disse justert noe - hovedsakelig i samråd med artikkelen til Thomas Nebe (J Lab Med 2011;35(1):1–25
  • De nye instrumentene måler omtrent samme nivå på analysene unntatt konsentrasjonene av reticulocytter som nå øker med 31 %. Før sommeren vil det bli opprettet en ny analyse med kjønnsdelte referanseintervaller og benevningen vil da bli endret til 10^9/L
  • ​Nytt referanseintervall for reticulocytter vil på sikt bli:
    Kvinner:           26 – 106 *10^9/L
    Menn:              32 – 126 *10^9/L
  • Vi ønsker å minne om rutine for rekvirering av blodutstryk. Husk å føre på relevante kliniske opplysninger. I alle prøver hvor det er rekvirert blodutstryk blir EDTA røret først analysert maskinelt. Dersom det ikke foreligger patologi i leukocyttrekken, eller det kun er et lett økt eller redusert antall leukocytter, blir ikke blodutstryk vurdert i mikroskop. Maskinell differensialtelling av leukocytter blir da utgitt i stedet for «vurdert blodutstryk»

Se også informasjon om analysene i vår Laboratoriehåndbok

 
labnytt mai.PNG