Ny metode for analysen S-Digoksin gir endring av nivå – Eget prøverør til MMA/Vit-D

Avdeling for medisinsk biokjemi skiftet 28. august til nye metode for analysen s-Digoksin.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 30.08.2019
Sist oppdatert 12.08.2021

​Den nye metoden gir noe høyere analysesvar, og dette medfører at svar i terapeutisk område fra 0,6 - 1,2 nmol/L nå vil bli ca 0,2 nmol/L høyere en tilsvarende analysesvar fra 2012-2019.

Den tidligere metoden har ligget litt lavt på ekstern kvalitetsvurdering og vi beholder derfor samme terapeutiske nivå og uten å faktorisere ned analysesvarene. Toksisk nivå vil fremdeles være over 3,8 nmol/L men verdier over 2,6 nmol/L blir forsøkt ringt til rekvirent.

Analysen utføres hele døgnet. Prøve bør tas like før neste tablett-inntak, og minst 8 døgn etter siste doseendring hos pasienter med normal nyrefunksjon.

Dersom pasienter med digitalisoverdosering behandles med digitalisantistoff (DigiFab eller Digibind) så vil dette gi falskt for høyt analysesvar i 1-2 uker på grunn av interferens.

Husk også eget prøverør til MMA/Vit-D

Avdelingen minner om at det er nødvendig med eget prøverør ved rekvirering av MMA/Vit-D.

lab.pngLaboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi.