Labnytt

Ny analyse «Vit B12 aktivt»

Ny analyse tilgjengelig ved Avdeling for medisinsk biokjemi.

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef og avdelingsoverlege Øyvind Skadberg Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 31.01.2022

Avdeling for medisinsk biokjemi har siden desember 2021 analysert aktiv B12.

Kobalamin (VitaminB12) er en hyppig rekvirert analyse hos oss. Denne analysen medregner proteinbundet vitamin (haptokorrin). Referanseintervallet er 167-695 pmol/L men det er mulig å ha en funksjonell mangel helt opp mot 300 pmol/L.

Det tilgjengelige B12 for kroppens celler kalles Holo-Transkobalamin-2 og kan nå analyseres som en egen «Vit B12 aktivt» analyse. Referanseintervallet er oppgitt å være fra 32-207 pmol/L men for å unngå at analysen må kjøres i fortynning i høyt nivå, velger vi bare å utgi svar opp til > 128 pmol/L da det er lave verdier som er klinisk viktig.

Indikasjonen for Vit B12 aktivt vil være den samme som for B12: Utredning av anemi, spesielt hvis samtidig makrocytose, uforklarlige nevrologiske eller psykiske plager, mistanke om malabsorpsjon eller økt risiko for B12-mangel pga. for eksempel høy alder, kosthold, autoimmun sykdom eller bruk av syresekresjonshemmende medikamenter. Østrogenpåvirkning fører til lavere konsentrasjonen av haptokorrin og dermed lavere Kobalamin. Gravide og p-pillebrukere kan derfor ha lave total vitamin B12-verdier uten at de har en funksjonell mangel.

En verdi for aktivt B12 på 50 pmol/L eller høyere vil kunne utelukke funksjonell B12-mangel med stor grad av sannsynlighet. Vit B12 aktivt vil dermed kunne redusere behovet for å supplere utredningen med MMA. Analysen er også mindre påvirket av hemolyse enn Kobalamin og kan etterbestilles ved «hemolyse» på VitaminB12.

Laboratoriehåndboka og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no​ ved å velge Fag og forskning, Laboratoriene, Laboratoriehåndboka deretter Avdeling for medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi 
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09