Ny analyse, iFOB

Blod i feces «iFOB» tilbys nå som ny analyse ved Avdeling for medisinsk biokjemi (AMB)

Publisert 21.09.2023

Fra 11. september tilbyr AMB iFOB. Analysen er utviklet for å påvise humant hemoglobin i feces. Det er derfor ikke nødvendig med kostrestriksjoner eller seponering av medisiner i forkant av prøven. Vanligvis er det nok med 1 prøve.

Mengden hemoglobin i feces korrelerer med alvorlighetsgrad av sykdom.

Resultater ≤ 10 µg Hemoglobin /g feces indikerer lav sannsynlighet for alvorlig sykdom i nedre del av mage-tarmkanalen. Ved klinisk mistanke om kolorektalkreft bør det imidlertid vurderes å ta ny prøve, ev. henvise til koloskopi/kreftpakkeforløp.

Prøvene analyseres en gang pr uke (fortrinnsvis tirsdager).

iFOB er nå tilgjengelig i tjenestekatalogen som «Fecalt Okkult Blod». Prøverør bestilles fra Medisinsk Biokjemi på vanlig måte.  Prøverør deles ut til pasienten sammen med prøvetakingsinfo. På grunn av høy pris på glassene sendes de ut i pakker på 15 stk.

Grafisk brukergrensesnitt

Se også info på Tarmscreeningprogrammet  

Vennlig hilsen

Avdeling for medisinsk biokjemi

Lene Mikkelsen                                                        Øyvind Skadberg
avdelingssjef                                                            avdelingsoverlege