Ny analyse Hepatitt E virus (HEV) antistoff

Fra og med 30.08.2023 utføres Hepatitt E virus antistoff (IgG og IgM) ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS.

Elisebet Haarr, overlege, og Lene Kile, seksjonsleder seksjon for virusdiagnostikk, avdeling for medisinsk mikrobiologi
Publisert 30.08.2023
Sist oppdatert 30.04.2024

Hepatitt E virus (HEV) antistoff-analyse er aktuell hos personer med symptomer på akutt hepatitt, eller ved kronisk hepatitt hos immunsupprimerte pasienter. Metoden er CLIA (chemiluminescens immunoanalyse). Analysen bestilles i tjenestekatalogen og prøven sendes avdeling for medisinsk mikrobiologi på vanlig måte. Analysen settes opp ukedager mandag-fredag.

For ytterligere informasjon se Laboratoriehåndboken under Fag og forskning på www.sus.no