Arkiv 2016. Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Nukleært antigen antistoff (IgG) med subspesifisiteter - ny analysemetode

Ny metode (EliA-teknikk) og nytt referanseområde er etablert. Dette kan føre til uoverensstemmelse med tidligere analysesvar.

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen
Publisert 05.07.2016
Sist oppdatert 18.08.2017

​Den nye screeningen inneholder 14 antigener hvorav vi foreløpig kan identifisere 8.

De resterende 6 antigener (Rib-P, PCNA, Fibrillarin, RNA Polymerase III, Mi-2 og PM-scl)

vil vi videresende Oslo universitetssykehus, Ullevål dersom P-ANA IgG (screening) > 1,4 Ratio og de 8 antigener vi utfører er negative.

Prøvemateriale:

Serum.

Prøvemengde:

Minimum 1,0 ml serum

Referanseverdier: Nukleært antigen antistoff (P-ANA IgG)

Negativ:               < 0,7   Ratio
Svak Positiv:       0,7-1,0 Ratio
Positiv:                > 1,0   Ratio

Referanseverdier: Sjøgrens syndrom antigen A / Ro (60,52) antistoff (P-SSA/Ro IgG)

Negativ:               < 7      U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml
 

Referanseverdier: Sjøgrens syndrom antigen B / La antistoff (P-SSB/La IgG)

Negativ:               < 7      U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml

Referanseverdier: Dobbelstrenget (nativt) DNA antistoff (P-ds(nativt)DNA IgG)

Negativ:               < 10    IU/ml
Svak Positiv:       10-15  IU/ml
Positiv:                > 15    IU/ml

Referanseverdier: U1 ribonukleoprotein antistoff (P-U1 RNP IgG)

Negativ:               < 5      U/ml
Svak Positiv:       5-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml

Referanseverdier: Smiths protein antistoff (P-Sm IgG)

Negativ:               < 7      U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml

Referanseverdier: DNA topoisomerase 1 antistoff (P-Skleroderma 70 IgG)

Negativ:               < 7    U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml

 

Referanseverdier: Centromer protein B antistoff (P-CENP IgG)

Negativ:               < 7      U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml
 

Referanseverdier: Histidin-t-RNA-ligase antistoff (P-Jo-1 IgG)

Negativ:               < 7      U/ml
Svak Positiv:       7-10    U/ml
Positiv:                > 10    U/ml
 
Analysekitene og analyseinstrument leveres av Thermo Fisher Scientific, Phadia AS

Fakta

​Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Avd. overlege/avd. sjef: Gunn Kristoffersen

Fagleder: Aud Greta S. Tøfte

Tlf: 51518860