Nasjonalt Laboratoriekodeverk

Oppstart med Nasjonalt Laboratoriekodeverk

Gunn Sjurseike Dale, avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi
Publisert 27.09.2017

Vi har nå satt dato for når Avdeling for medisinsk biokjemi ved Stavanger universitetssjukehus skal starte med utsending av elektroniske svar med NLK-koder.

Dette blir gjort fra mandag 2. oktober 2017.

Vi presiserer at alle bør ta kontakt med sine journalleverandører for å ha klar mapping av NLK innen den tid. Dere kan oppleve brudd i historikken dersom dette ikke er på plass.

Laboratoriehåndboken og annen informasjon om våre analyser finner dere på www.sus.no ved å velge «Fag og samarbeid», deretter «Avdeling for medisinsk biokjemi».

Til faktaboks:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Telefon: 51 51 95 14/51 51 95 09